Artist Statement

Ajan elementti on piirustuksessa tärkeä.
Onko kaksiulotteisen kuvan kautta mahdollista tuottaa kokemus yhtäaikaisuudesta ja/tai peräkkäisyydestä. Voiko ajan suuntaa muuttaa. Kuinka piirustusjäljen vaihtelut vaikuttavat kuvassa.

Olen kiinnostunut erilaisista maailmankatsomustavoista. Maailmankatsomus koostuu rakenteista, jotka ovat kerroksellisia, sisäkkäisiä, rinnakkaisia, näkyviä ja näkymättömiä. Nämä rakenteet ovat määrääviä kokemusten sisäistämisessä ja käsittelemisessä. Ne vaikuttavat yhteiskunnassa, vallanjakautumisessa, ihmissuhteissa, arvoissa, valinnoissa.

Työskentelyni ja teokseni ovat kommentoivia. Mutta samanaikaisesti tekemisen akti ja teos muuttuvat myös todistusaineistoksi ja osaksi maailmankatsomuksen(i) rakenteita. Etäännyttäminen on mahdollista vain tiettyyn pisteeseen asti.

 

irinasemenkova

© Irina Semenkova

inka_dan_new

© Julia Stroup

dmallison_new2

© Inka-Maaria Jurvanen

© Lynet McDonald

© Violeta Alvarez

rauma1_new

© Inka-Maaria Jurvanen

© Jukka Lepola

© Petra-Maria Saarinen