MAAILMANPYLVÄS

Lyijykynäpiirustuksia vanerille
21.02. – 11.03.2018
Galleria Lapinlahti, Helsinki

 

Miksi symmetrinen koetaan kauniiksi, esteettisesti tai käsitteellisesti.

Onko symmetrialla itseisarvo.

Symmetria on turva hajoamista vastaan. Se tuottaa illuusion tasapainosta.

Valitsemme vastinpareja, muodostamme symmetrian. Sovellamme sitä yleispäteväksi maailmanjärjestykseksi. Silloin ei voi olla niin, että elämä on vain pelkkää kärsimystä, tai pelkkää hurmiota. Etenemme tämän oletuksen mukana. Se muokkaa odotuksia, valintoja ja tulkintoja.

 

Näyttelyn teokset: