VALTA II

Lyijykynäpiirustuksia vanerille
8.3. – 30.4.2016
Vin 114 / Bistro 108 Galleria, La Grange, Texas, USA

© Julie Stroup

 

Valta on mekanismi, suhde, väline, itseisarvo.
Valta itsessään on neutraali voima, tulkinta ja näkökulma määrittävät hyvän ja pahan.

Valta on kaikkialla, se on sisäänrakennettu ihmisyyteen.
Meillä on tarve kokea kuuluvamme laumaan. Meillä on halu hallita ja tulla hallituksi.
Rakenne ja hierarkia tuottavat turvallisuutta. Yksilö käyttää valtaa itseensä kuuluakseen yhteisöön, tullakseen hyväksytyksi.
Käytämme valtaa ja olemme sen alaisina myös tiedostamatta sitä. Kaikissa valtajärjestelmissä on sokeita alueita ja tabuja.

Valtaan kuuluu aina vastuu ja moraali.
Vallan käyttämättä jättäminen ei välttämättä ole oikea valinta. Joku ottaa sen joka tapauksessa.

Valta on verkosto, joka on alati muuttuva. Eri suunnilta verkkoon kohdistuu monenlaisia motiiveja, tavoitteita, lähtökohtia.
Jotta valtaa voi tarkastella ja määritellä, se jaetaan osa-alueisiin. Nämä osaset ovat liikkeessä yhtä aikaa. Erittelyn jälkeen yhtenäistäminen ei enää ristiriidattomasti onnistu.
Vallanjakautuminen on ikuisesti liikkuva asia, jota kukaan ei pysty hallitsemaan. Painopiste siirtyy.

Valta ei koskaan ole täysin avointa, rehellistä, tai tasa-arvoista. Kieli, sanat, kommunikaatio ja propaganda naamioivat valtaa.
Meillä on halu uskoa valheeseen, helppouteen, yksinkertaistettuun totuuteen.

Vapautta ei ole olemassa ilman valtaa.

 

Näyttelyn teokset: